Tepelné čerpadlá - typy

Typológia tepelných čerpadiel podľa „odkiaľ teplo – kam teplo“ pozná tieto najpoužívanejšie typy:

vzduch – voda (a/w)

Tepelné čerpadlo tohto typu sa v zásade delí podľa konštrukcie na dve skupiny: “split” tepelné čerpadlo má chladiaci okruh delený a teda obsahuje vnútornú a vonkajšiu jednotku. 

“monoblok” tepelné čerpadla je jedno zariadenie ktoré sa inštaluje vo vnútri objektu. Na trhu sú v súčasnosti aj modely pre inštaláciu vonku avšak sú primárne určené pre teplejšie klimatické pásmo. 

Inštalácia vonkajšej časti sa vykonáva na na záhrade, terase alebo na streche. Teplo odoberá z vonkajšieho vzduchu a odovzdáva sa do vodného vykurovacieho okruhu. Vykurovacia voda je ohrievaná až na 55 ° C, prípadne až 75 ° C (typy vybavené dvoma kompresorovými okruhmi). COP  tohto typu je ~3,2 pri a/w  2°C/35°C.

Pre: rýchla, jednoduchá a lacná inštalácia bez zemných prác. Nižšia obstarávacia cena, možnosť chladenia v lete. Moderné a dobré tepelné čerpadlá pracujú aj pri teplotách - 20 ° C. Pri veľmi nízkych teplotách chýbajúce tepelnú energiu automaticky zabezpečuje doplnkový tepelný zdroj, ktorý býva (rovnako ako u iných systémov) súčasťou tepelného čerpadla. 

Proti: má mierne vyššie prevádzkové náklady ako pri odbere tepla zo zeme či vody. Pri nevhodnom umiestnení , obťažujúca hlučnosť vonkajšej jednotky. Súčasťou pracovného cyklu je odmrazovanie pri ktorom sa tvorí voda a ľad.

Použitie: vykurovanie rodinného domu, ohrev teplej úžitkovej vody, ohrev vody v bazéne.

zem – voda (b/w)

Takýto systém tepelného čerpadla využíva skutočnosť, že niekoľko metrov pod zemou je celoročne konštantná teplota. Teplo sa získava dvoma spôsobmi: vrtom a zemným plošným kolektorom.Vrty sú hlboké 70 až 120 m, o priemere 14 cm v ktorom je plastová sonda s nemrznúcou zmesou, ktorá prenáša teplo medzi zemou a tepelným čerpadlom. Sondy sú jedno- alebo viac okruhové. Vrty sú umiestnené v blízkosti stavby, v novostavbách sa umiestňujú aj pod budovu. Výkon vrtu je cca 50W/m vrtu. 

Pre:  stabilná teplota zdroja tepla z vrtu, vysoký vykurovací faktor. V lete je možné využiť ako lacný zdroj chladu pre klimatizáciu.  Zariadenie je možné inštalovať vo väčšine lokalít. 

Proti: Vyššie obstarávacie náklady, konanie súvisiace vrtom 

 

 

Plošný kolektor z plastových rúrok s nemrznúcou zmesou je umiestňovaný na dostatočne veľký pozemok vedľa stavby v hĺbke 1,2 až 1,5 m. Rúrky sa ukladajú do výkopu alebo sa ryhujú. Veľkosť plochy pokrytej trubkami je asi dvoj až trojnásobkom plochy vykurovanej ale to závisí od spotreby tepla.  Výkon kolektora je cca 20-30W/m, od typu pôdy.

 

 

Pre: lacnejšie ako vrt. Pri správnej inštalácii nemá kolektor vplyv na vegetáciu. Zariadenie je možné inštalovať vo väčšine lokalít. 

Proti: Vyžaduje pomerne veľký pozemok, pretože rúrky sa ukladajú vo vzdialenosti 1 m od seba. Pre bežný rodinný dom je potrebná 200 až 400 m2.

 

voda – voda (w/w)

Využíva sa skutočnosť, že v hĺbkach od 10 metrov sa teplota celoročne pohybuje medzi 8 až 10 ° C. Použitie tohto systému vyžaduje vhodné geologické podložie, hĺbku hladiny približne do 20 m a dostatočnú výdatnosť zdroja vody. Vyžaduje sa jedna sacia a jedna vsakovacia studňa. Chemické zloženie vody je dôležité a posudzuje sa jeho vplyv na výparník. Tepelné čerpadlo tohto typu dosahuje najvyššie hodnoty COP.

Pre: vysoký vykurovací faktor, nižšie investičné náklady v porovnaní s vrtmi a plošnými kolektormi.

 Proti: Znečistenie spodnej vody a jej mineralizácia spôsobujú zanášanie výmenníkov a potrubí.

Vaša trasa

https://www.google.sk/maps/place/Effitherm,+s.r.o./@49.0804998,19.3009597,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4715a7c9184d8edf:0xaee10d8cf6bad15c!8m2!3d49.0804963!4d19.3031484?hl=sk