Tepelné čerpadlá, realizácie tepelných čerpadiel

Effitherm, s.r.o.

Zrejme hľadáte riešenie vykurovania Vášho domova tepelným čerpadlom alebo hľadáte odpoveď na otázku ako to spojiť s využitím slnečnej energie, či už termickým alebo fotovoltickým ale tak aby bol ekonomický efekt riešenia zmysluplný. 

Určite hľadáte ako realizovať Vašu predstavu či myšlienku alebo len získať obraz a prehľad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo je tepelné čerpadlo a ako funguje

Už z názvu vyplýva základná funkcia zariadenia - tepelné čerpadlo, teda prečerpávanie tepla. Prečerpáva nízkopotenciálne teplo z vonkajšieho prostredia, či už zo vzduchu, z pôdy alebo vody na vyššiu energetickú úroveň a odovzdáva ho ďalej na na vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), ohrev vody v bazéne, teplovzdušné kúrenie a pod. Tým sú definované typy tepelných čerpadiel , vyjadrujú sa ako „odkiaľ teplo – kam teplo“, teda čo je zdroj nízkopotenciálového tepla – spotrebič tepla resp . kde sa teplo ukladá.

Najpouživanejšie sú:

  • vzduch – voda (a/w)
  • zem – voda (b/w)
  • voda – voda (w/w)
  • vzduch-vzduch (a/a)

Jedno však majú spoločné a to je kompresorový okruh. Má tieto základné časti: kompresor, výparník, regulačný-expanzný ventil a kondenzátor. Ako to pracuje? Funguje to nasledovne, teplo je odoberané zo zdroja nízkopotenciálového tepla, napríklad vzduchu,  vo výparníku chladivom tak, že sa kvapky chladiva ohrejú a vyparia sa, teda chladivo zmení svoje skupenstvo s kvapaliny na plyn. Následne sú tieto pary odsávané a stláčané kompresorom na vysokú teplotu. Stlačené pary sú  ďalej vytláčané do kondenzátora  kde odovzdajú teplo ohrievanej latke-spotrebiču napríklad  vykurovacej vode. Tým sa pary chladiva ochladia a skondenzujú, chladivo znovu zmení svoje skupenstvo z pary na kvapalinu. Kvapalné chladivo je späť privádzané cez expanzný ventil do výparníka kde sa znova odparí a cyklus sa opakuje. Kladiete si otázku či je možné v treskúcej zime odoberať vzduchu teplo pri -25°C? Odpoveď znie áno keďže chladivo má teplotu vyparovania oveľa nižšiu, napríklad chladivo R410A má -51,6°C.

Produkty a služby

Mitsubishi

Tepelné čerpadlá Mitsubishi patria medzi najkvalitnejšie produkty uvedená na súčasný trh. Modelový rad AA V našej ponuke sú tepelné čerpdla pre nízkoteplotne  (SW) ako ...

Fancoily pre chladenie aj vykurovanie

Fan-coil je zariadenia na dosiahnutie tepelnej pohody v danom priestore.  Je možné ho použiť na chladenie ako aj na vykurovanie miestností. Jednotky môžu byť vstavané ...

Novinky

Vaša trasa

https://www.google.sk/maps/place/Effitherm,+s.r.o./@49.0804998,19.3009597,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4715a7c9184d8edf:0xaee10d8cf6bad15c!8m2!3d49.0804963!4d19.3031484?hl=sk